Επιτροπές Παρακολούθησης

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

ΦΕΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1η  Επιτροπή Παρακολούθησης

ΦΕΚ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2η Επιτροπή Παρακολούθησης

3η Επιτροπή Παρακολούθησης

ΦΕΚ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

4η Επιτροπή Παρακολούθησης

5η Επιτροπή Παρακολούθησης

 

 

Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας