Η πράξη αφορά στην επανάχρηση των αποθηκών του ΑΣΟ Λεχαινών, ως Πολιτιστικός Πολυχώρος, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα πέτρινα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους (ήπια προσαρμογή με οικολογική δόμηση), με τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές και λοιπές παρεμβάσεις (αποκατάσταση βλαβών φέροντος οργανισμού και στέγης από τη φθορά του χρόνου, την πλημμελή συντήρηση  και τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, Η/Μ εγκαταστάσεις, πρόσβαση για ΑΜΕΑ, κλπ) που δεν θα αλλοιώσουν όμως τον ιστορικό χαρακτήρα του κτιριακού συγκροτήματος.