ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Το έργο με τίτλο “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ” αφορά στην ανάπλαση – διαμόρφωση – αναβάθμιση και ενίσχυση του κεντρικού πυρήνα της πόλης, στην επέκτασή του ανατολικά της Καστρόπολης, που περικλείεται από τις οδούς: Αρβανίτη – Θ. Νόβα – Π. Ρήγα και Αθηνών με τις οποίες συνδέονται οι διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι «Πλατεία Φαρμάκη», «Πλατεία Πιά», «Πλατεία Κεφαλόβρυσου», Πλατεία Τζαβελλαίων, «Πλατεία Ησιόδου» και «Πλατεία Οξύλου». Σε όλη την περιοχή παρέμβασης έγινε και υπογειοποίηση του εναερίου ηλεκτρικού δικτύου.