Η πράξη αφορά στη δημιουργία νέου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για τη στέγαση του παρατήματος Αγρινίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Περιλαμβάνονται η κατασκευή ενός νέου διωρόφου κτιρίου με υπόγειο, αύλειο χώρο και θεραπευτική πισίνα, καθώς και η προμήθεια του θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.