Οργανωμένη διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών και περιηγητικών διαδρομών σε περιοχές της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών ώστε να διευκολύνονται δραστηριότητες αναψυχής καθώς επίσης και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με στόχο τη ξενάγηση των επισκεπτών.