Το έργο αναφέρεται στην αποκατάσταση ζημιών και φθορών στη φέρουσα τοιχοποιία του Γυμνασίου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, στην ενίσχυση αυτού, και στις προκύπτουσες παράπλευρες εργασίες. Περιλαμβάνεται ακόμη η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του. Έτσι το διδακτήριο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις κτιριακών υποδομών για το συγκεκριμένο τύπο σχολείου.