Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, ανοικτού τύπου με απ’ ευθείας φόρτωση σε απορριμματοκιβώτια με συμπίεση μέσω σταθερής πρέσας. Η πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής του ΣΜΑ, την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.