Το ευρύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση υγρότοπο στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους της Μεσογείου. Το τεράστιας σημασίας υδάτινο σώμα διαμορφώνεται από τα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής, τον Αχελώο και τον Εύηνο, καθιστώντας το υδάτινο στοιχείο το βασικό χαρακτηριστικό, όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά και της οικονομίας και της κοινωνίας της περιοχής.

Ο πυρήνας της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνει τις λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες περιοχές του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με έμφαση στις προστατευόμενες εκτάσεις μεταξύ των ποταμών Εύηνου και Αχελώου. Η ευρύτερη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τη χωρική ενότητα Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνει σημειακές ή αξονικές παρεμβάσεις με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων και της βιοποικιλότητας (πράσινοι διάδρομοι και υποδομές) ή/ και στην επισκεψιμότητα της περιοχής. Κατά αντιστοιχία, τα όρια της περιοχής μπορεί να επεκταθούν εντός της θαλάσσιας ζώνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική ένταξη της περιοχής στη Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής Ιονίου Πελάγους και Κορινθιακού Κόλπου αλλά και η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών των οικοσυστημικών προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Η λογική της παρέμβασης, ξεκινάει από τη σχέση της πόλης με το νερό και το πως το Μεσολόγγι
προσδιορίζεται από το υγρό στοιχείο. Στα πλαίσια μίας στρατηγικής που θεωρεί το ανθρωπογενές και το φυσικό οικοσύστημα ως αδιαίρετο σύνολο προτείνονται χειρισμοί σε όλες τις κλίμακες που επιδιώκουν την αποκατάσταση της ισορροπίας αυτού του συνόλου.
Αναμφίβολα, λοιπόν το γύρω υγρό στοιχείο αποτελεί τον πυρήνα από το οποίο διαμορφώνεται και η στρατηγική εφαρμογής ΟΧΕ στην περιοχή, με κύριες κατευθύνσεις:

Η ΟΧΕ στην Περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού εγκρίθηκε από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ στις 21/12/2016 και ανέρχεται συνολικά στο ποσό Δημόσιας Δαπάνης 20.530.000 €.

Στρατηγική ΟΧΕ Αιτνίας

ΨΗ2Ω7Λ6-Η67_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΧΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ