ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στα πλαίσια του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των προτάσεων για την Πρόσκληση με κωδικό  ΠΔΕ0103-1 και τίτλο:

“Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”

με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 1/10/2018

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

πλήρης περιγραφή της προκήρυξης με κλικ στο σύνδεσμο

https://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/πδε0103-1/