ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό ( CPV: 34430000-0 ) για την Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό πράξης MIS 5037463 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.132/11-10-2018 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

ΠΕΡΙΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ENOTICES_nmicahin-2019-143660-NF02-EL

Διευκρινιστική ερώτηση ποδήλατα Αγρινίου

Scroll to Top