ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΟ (ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΣΠΑ

2H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ