ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 26b11b_5 και τίτλο:

«Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 15.000.000,00.€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28-02-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2020

Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, ανάπτυξης νέων δικτύων ή αντικατάσταση δικτύων σε
περιοχές με νέα πηγή υδροδότησης (φράγμα Πείρου Παραπείρου).

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ