ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο.» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 0409iii05 και τίτλο:

«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο.»

Η πρόσκληση αφορά συνεχιζόμενες δράσεις του Δικτύου Δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 288.900,00€

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 3/3/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/4/2016
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι:
    • ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 0409iii05

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ-1 0409iii05      ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ-2 0409iii05