ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράση 9.a.1.2.b: Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.» (Έχει λήξει)

 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 0509a02 και τίτλο:

“Δράση 9.a.1.2.b: Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.”

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν την υλοποίηση δράσεων μέσω ΕΤΠΑ που αφορούν τη δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης για ευπαθείς ομάδες.
Στις παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών και Ηλικιωμένων, Ξενώνες/ Δομές προστασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων, λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια Λουτρά, Κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, κ.λπ. για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως ΡΟΜΑ). Οι συγκεκριμένες δράσεις συνεργούν ή/και υποστηρίζουν τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ9.
Ειδικά, σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις για τους ΡΟΜΑ θα είναι συναφείς με την Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ σε ότι αφορά τον στόχο της για «Στέγαση – βασικές υποδομές».

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.441.962,00€

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/6/2016
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 9/9/2016 14:00
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι:
  • ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), αναγνωρισμένα από το Αρμόδιο Υπουργείο
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ