ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράση 7.c.1.2.a: Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου οδικών μεταφορών» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 37c12a_1 και τίτλο:

Δράση 7.c.1.2.a: Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου οδικών μεταφορών

Η δράση αφορά την ανάπτυξη ευφυούς συστήματος στις οδικές μεταφορές με την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήματα πληροφόρησης, προειδοποίησης κινδύνου), υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.500.000€

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/7/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 3/10/2016

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_1657