ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράση 7.a.1.1.a: Κατασκευή/Αναβάθμιση των Οδικών Αξόνων ΔΕΔ-Μ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 37a11a_2 και τίτλο:

«Δράση 7.a.1.1.a: Κατασκευή/Αναβάθμιση των Οδικών Αξόνων ΔΕΔ-Μ»

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις βασικές παρεμβάσεις προσπελασιμότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 20.500.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/1/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/3/2017
Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_37a11a_2