ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔ-Μ (Εκτός ΟΧΕ) (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 37a21a_1  και τίτλο:

«Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών του Δικτύου ΔΕΔ-Μ (Εκτός ΟΧΕ)»

Η πρόσκληση αφορά δράσεις που περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.800.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων:31/08/2018

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Λιμενικά Ταμεία ΔΕΔΜ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • Οργανισμοί Λιμένων ΔΕΔΜ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_37a21a_3