Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:«Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.IV.1.3-a  και τίτλο:

«Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Α. Δημιουργία Κέντρου Ημέρας με υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας αστέγων
Η δράση αυτή απευθύνεται στα εξαρτημένα άτομα με έλλειψη σταθερής στέγης που αποτελούν και την πιο επιβαρυμένη ομάδα του πληθυσμού στόχου. Οι άστεγοι χρήστες εμπλέκονται συνήθως σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ενώ οι συνθήκες διαβίωσης τους περιορίζουν σημαντικά και τη δυνατότητα πρόσβασης και παραμονής τους σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος περαιτέρω εξαθλίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού των συγκεκριμένων ομάδων.
Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) θα προσφέρει ασφαλή χώρο ξεκούρασης, υπηρεσίες υγιεινής και σίτισης σε άστεγους χρήστες με στόχο τον περιορισμό της βλάβης και την προένταξή τους σε θεραπευτικό περιβάλλον. Επιπλέον, θα παρέχει υπηρεσίες κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ατόμων με απώτερο στόχο την παραπομπή τους σε προγράμματα θεραπείας.
Συμπληρωματικά στις υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΚΗ θα λειτουργεί και ξενώνας ύπνου με δυνατότητα διανυκτέρευσης 20-25 ατόμων. Η λειτουργία του ξενώνα θα εξασφαλίσει
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 6
την 24ωρη δυνατότητα παραμονής των ατόμων σε ασφαλές περιβάλλον. Τις βραδινές ώρες οι εξυπηρετούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε χώρους ανάπαυσης και υγιεινής, ενώ η συνεχής παρουσία επαγγελματιών θα εξασφαλίζει την ασφαλή τήρηση του πλαισίου λειτουργίας καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Οι δομές φιλοξενίας εκτιμάται ότι θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν παράλληλα και εξαρτημένα άτομα από την περιφέρεια που διαμένουν σε αστικά κέντρα προκειμένου να παρακολουθήσουν ανοιχτό πρόγραμμα θεραπείας.

Β. Δημιουργία δύο (2) Πολυδύναμων Κέντρων
Τα Πολυδύναμα Κέντρα (ΠΚ) έχουν ως στόχο να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κα) και να παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ).
Για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπηρετουμένων θα ακολουθείται ολιστική προσέγγιση και τις δομές θα μπορούν να προσεγγίζουν και τα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του συστήματος της οικογένειας στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Γ. Ανάπτυξη μίας Κινητής Μονάδας
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 7
Οι Κινητές Μονάδες (ΚΜ) για παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών – ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές – και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Οι ΚΜ θα συνεργάζονται και με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.α. Θα έχουν την έδρα τους σε περιοχές που παράλληλα αναπτύσσονται Πολυδύναμα Κέντρα (ΠΚ) – ή εδρεύουν σταθερές δομές των δικαιούχων – και θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις υπηρεσίες αυτές.

Δ. Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων
Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας έχουν ως απώτερο στόχο την ολιστική προσέγγιση των αναγκών των εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους, την παροχή εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας και τη μείωση του συναισθηματικού και οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα παιδικής προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα γίνει διερεύνηση αναγκών για αποτύπωση του πληθυσμού στόχου και την στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε δομές παιδικής προστασίας με αντικείμενο τον εντοπισμό περιστατικών, τη θεραπευτική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υγείας και στη συνέχεια την ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών στη σχολική κοινότητα και την πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών. Σημαντική θα είναι επίσης η διασύνδεση των υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων με τα δημόσια μαιευτήρια και τις παιδιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, αναφορικά με την υποστήριξη της διαδικασίας αναδοχής των παιδιών χρηστών που εγκαταλείπονται στις εγκαταστάσεις τους.
Επιπλέον θα παρέχονται υπηρεσίες κατ΄ οίκον φροντίδας σε γυναίκες έγκυες εξαρτημένες από
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 8
ναρκωτικά, εξαρτημένες με ανήλικα παιδιά ή/και μονογονεϊκές οικογένειες. Στόχος είναι η παραμονή των ωφελουμένων σε οικείο περιβάλλον, η διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τις εξαρτημένες γυναίκες που επιθυμούν και δύνανται να διατηρήσουν την επιμέλεια των παιδιών τους.

Ε. Παρεμβάσεις Πρόληψης των εξαρτήσεων σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.α.)
Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη διασύνδεση των δομών κατά των εξαρτήσεων με αυτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ιδιαίτερα με την ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσμό στόχο με εξειδικευμένες δομές.
Οι παρεμβάσεις πρόληψης θα περιγραφούν αναλυτικά από τον δικαιούχο φορέα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σε τοπικό επίπεδο και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν δράσεις:
– Πρόληψης νέων μορφών εξάρτησης:
Τα ναρκωτικά δεν είναι πλέον οι μόνες ουσίες που προκαλούν εξάρτηση. Άλλες μορφές εξαρτήσεων και εξαρτητικών συμπεριφορών έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι εξαρτήσεις από τον τζόγο, τα ψυχοδραστικά φάρμακα, το διαδίκτυο κ.α., που δείχνουν να
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 9
πλήττουν σε παγκόσμιο επίπεδο και με διάφορες μορφές. Επιπλέον ανησυχητικό εμφανίζεται το γεγονός ότι η εκδήλωση τέτοιων εξαρτήσεων παρατηρείται σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν έχουν θα βασίζονται τόσο στην αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος υλικού (εγχειριδίων πρόληψης) όσο και στη δημιουργία νέου μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων ανίχνευσης νέων εξαρτήσεων, εξαρτητικών συμπεριφορών, περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού (bullying). Θα περιλαμβάνουν ανάπτυξη νέου ενημερωτικού υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) με σκοπό την καλύτερη στόχευση των επιμέρους ηλικιακών κατηγοριών.
– Έγκαιρης Παρέμβασης στο Φοιτητικό Πληθυσμό, σε συνεργασία με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Πανεπιστημίων:
Συνεργασία με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς που λειτουργούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την παρέμβαση στην κρίση και την ανάπτυξη συστήματος παραπομπών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς τα Κέντρα Πρόληψης.
– Οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη σχολική κοινότητα:
Έγκαιρη παρέμβαση στην κρίση και οργάνωση δικτύου παραπομπών στις σχολικές κοινότητες όλων των βαθμίδων
– Ενίσχυση της δικτύωσης των Κέντρων Πρόληψης με επίκεντρο τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ):
Με γνώμονα το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης και το ρόλο τους στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας όλων των ηλικιών και όχι μόνο των εφήβων, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δικτύωσης με τοπικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για την διασύνδεση με την ΠΦΥ είναι σημαντική η ίδρυση και λειτουργία Δικτύου Διασύνδεσης Παραπομπής που θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα, θα αποσαφηνίζει τις δομές αναφοράς και τις διόδους επικοινωνίας και θα διασφαλίζει την ανωνυμία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων
Οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες δομές (Κέντρα Πρόληψης) που λειτουργούν στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου, με δικαιούχο του έργου τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε σύμπραξή με τα κατά τόπους ΔΣ των Κέντρων Πρόληψης (υπογράφεται Προγραμματική Σύμβαση για διάκριση αρμοδιοτήτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες)

ΣΤ. Προγράμματα Παρεμβάσεων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και Κοινωνικής Επανένταξης απεξαρτημένων.
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων, ή υπό απεξάρτηση, ατόμων. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η φάση κοινωνικής επανένταξης αποτελεί κομβικό σημείο για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής, ιδιαίτερα σήμερα που οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης δυσχεράνουν την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των αποθεραπευμένων και δημιουργούν συνθήκες περιστρεφόμενης πόρτας στις υπηρεσίες.
Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων θα περιλαμβάνει την παρακάτω δέσμη υπηρεσιών, ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας:
– Δράσεις υποστήριξης με στόχο την επανασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα
– Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης δεξιοτήτων και υποστήριξης για ένταξη στην αγορά εργασίας
– Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης
– Δράσεις υποστήριξης με στόχο την ανάπτυξη δομών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Οι δράσεις θα αναπτυχθούν από τις ήδη υπάρχουσες δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου κατά των εξαρτήσεων και θα συνίστανται στην πρόσληψη εκπαιδευτών, συμβούλων και νομικών, 4 έως 8 ατόμων ανά δομή, ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες των δικαιούχων των έργων.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.584.200,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2018 08:00:00
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2018 14:00:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
    • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2924