Πρόσκληση για υποβολή προσφορών που αφορά στη παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών που αφορά στη παροχή
υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για την κάλυψη των αναγκών της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα ετών 2024-2025.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών