Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας που αφορά την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδοπούλου Ε.Γ.Λ.»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας που αφορά την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδοπούλου Ε.Γ.Λ.» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ