Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔΕΠ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο