Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ» (ΟΠΣ 5130672)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ