Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραγωγή video

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραγωγή video με θέμα τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος