Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης συνόλου κοινωνικών εταίρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης:
«Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης συνόλου κοινωνικών εταίρων για τη διαμόρφωση
έργων και δράσεων που αφορούν τη θωράκιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
Κλιματική Αλλαγή» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος