Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3
ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω
επιλογής από κατάλογο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-K3