Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης «Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης «Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος