Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή αίθουσας και τροφοδοσίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη με την παροχή αίθουσας  και τροφοδοσίας της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 2014-2020 και της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» και παρακαλούμε για την υποβολή των αναφερόμενων δικαιολογητικών έως τη Πέμπτη 25/5/2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος