Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το δημιουργικό και τη παραγωγή υλικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το δημιουργικό και τη παραγωγή υλικού για την 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 2014-2020 και τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος