Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για : Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος για τις λογιστικές ανάγκες της ΕΥΔΠ ΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος για τις λογιστικές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ