Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες φοροτεχνικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες
φοροτεχνικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική
Ελλάδα», με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος