Πρόσκληση Περιφερειάρχη για διαδικτυακή διαβούλευση της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ