Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020