Έργα που υλοποιούνται από την ΕΥΔΕΠ στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 

Α/Α ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 MIS
1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ", Α ΦΑΣΗ 6001341
2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6003031
3 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 21-27 Α' ΦΑΣΗ 6003039
4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 2027 Α' ΦΑΣΗ 6001421
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 ΕΚΤ+ Α' ΦΑΣΗ 6001577
6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 2027 Α' ΦΑΣΗ ΕΚΤ+ 6001605
Α/Α ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 MIS
1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΕΠ 2014-2020 5000334
2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ - Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5000448
3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΠ 2014-2020 5000461
4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5000477
5 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5000991
6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔΕΠ 5001038
7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΠ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 5001449
8 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 2016-2019 5001450
9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΔΕ ΓΙ ΑΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Δ.Ε. 2007-2013 5002484
10 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ RIS3 5007675
11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.. ΔΕ 2014-2020 5008944
12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ" 5009845
13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΧΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5009811
14 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΚΑ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 5009889
15 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 5021469
16 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Γ.Λ. 5033412
17 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΕΠ 2014-2020 - 2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5037473
18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO E.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛAΔΑ 2014-2020" 5045003
19 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕΠ 5048427
20 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ RIS3 5048423
21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜAΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ 5056180
22 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΔΕ 5060721
23 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 5060901
24 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΔΕ 5063610
25 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟs ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 5073742
26 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 5087280
27 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙ ΑΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας» για την ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5094981
28 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ ( ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Α5) 5095026
29 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5107714
30 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΟΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 5130672
31 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 5130701
32 Σχεδιασμός, Επιλογή και Προσαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 5132779
33 Εμπειρογνωμοσύνη για την αναθεώρηση της RIS3 PDE 5136422
34 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ​ 5002352
35 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ 5003688
36 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ 5053790
37 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 5074693