Την  18/06/2015  στην Αρχαία Ολυμπία έγινε η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

Τα εγκεκριμένα συμπεράσματα της συνεδρίασης ακολουθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

1η ΕπΠα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ