1η  Επιτροπή Παρακολούθησης ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2022 στην Achaia Clauss (Πετρωτό Πάτρας).

Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι παρουσιάσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

1η ΕπΠα ΔΕ2021-2027 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υλικό Προετοιμασίας Μελών

Παρουσιάσεις 1ης Επιτροπής