1η τροποποίηση ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5007745 “Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον Κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών Ε.Π.Π.”

1η τροποποίηση ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5007745 “Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον Κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών Ε.Π.Π.”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ