Οργανόγραμμα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

 • Περιφερειάρχης
  Νεκτάριος Φαρμάκης
  • Προϊστάμενος Δ.Α.
   Άλκηστις Σταθοπούλου
   • Μονάδα Α
    Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
    • Προϊστάμενος
     Ευάγγελος Γεωργίου
     • Ανδριανή Αθανασίου
      Γλυκερία Κατηφόρη
      Αριστείδης Μαμασιούλας
      Γεωργία Μπουγιούκου
   • Μονάδα Β1
    Διαχείρισης Πράξεων
    Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,4
    του Ε.Π. 2014-2020
    • Προϊστάμενος
     Νικόλαος Θωμόπουλος
     • Αθανάσιος Αθανασόπουλος
      Δήμητρα Ασημακοπούλου
      Αντώνης Δημητρακόπουλος
      Δήμητρα Μιχαλοπούλου
      Ιωάννης Μπακόπουλος
      Κωνσταντίνος Μπιζάς
      Νερατζία Ροδοπούλου
      Λυκούργος Σταυρουλόπουλος
      Αγγελική Συλλαϊδή
      Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος
   • Μονάδα Β2
    Διαχείρισης Πράξεων
    Αξόνων Προτεραιότητας 3,5,6,7
    του Ε.Π. 2014-2020
    • Προϊστάμενος
     Ιωάννα Φαναριώτου
     • Ελισσάβετ Διαμαντάκου
      Παύλος Παπαγεωργόπουλος
      Ιωάννης Παχής
      Αθανάσιος Πετρόπουλος
      Δημήτρης Καϊμάς
      Γεώργιος Σπαγγούρος
      Μαριάννα Τοξαβίδη
      Μάριος Χείρας
   • Μονάδα Γ
    Οργάνωσης-Υποστήριξης
    • Προϊστάμενος
     Ελένη Πουλιάση
     • Σταυρούλα Αδαμοπούλου
     • Γραφείο ΟΠΣ
      • Θεόδωρος Τζουραμάνης
       Ιωάννα Κασκαρά
Scroll to Top