Διαβούλευση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανοικτή διαβούλευσης για φορείς και πολίτες.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού και τις προτεραιότητες της περιόδου 2021-2027, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για τη νέα περίοδο.

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της διαβούλευσης:

pde.espa2127.gr

Το κείμενο βασικού σχεδιασμού (concept paper)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 23-04-21 ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2021.