1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (παράταση υποβολής προτάσεων) με κωδικό 14.6i.27.8.7  και τίτλο:

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 15.300.000,00 €

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2796