ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Νόμου 2716/1999 για συμπλήρωση της τομεοποιημένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.iv.1.3-b και τίτλο:

«Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Νόμου 2716/1999 για συμπλήρωση της τομεοποιημένης παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα»

 

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 445.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 2/4/2019
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/5/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3455