ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

4η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διενεργήθηκε στην Πάτρα στις 23/10/2018 η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

Παρακάτω ακολουθούν τα συμπεράσματα καθώς και οι σχετικές παρουσιάσεις:

Scroll to Top