Διενεργήθηκε στην Πάτρα στις 23/10/2018 η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

Παρακάτω ακολουθούν τα συμπεράσματα καθώς και οι σχετικές παρουσιάσεις: