Ολοκληρώθηκαν χθες (σ.σ. Πέμπτη 4/5) οι εργασίες της διήμερης 4ης Συνάντησης Δικτύου Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 3 και 4 Μαΐου.

Στις 3 Μαΐου έγινε επίσκεψη στους χώρους του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ όπου παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές και τεχνολογικές δυνατότητες του ερευνητικού δυναμικού της Περιφέρειας για την υλοποίηση δράσεων της RIS3.

Στη Συνάντηση της 4ης Μαΐου Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκαν διεξοδικά μια σειρά από τεχνικά ζητήματα υλοποίησης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και συγκεκριμένα:

  1. Οι Εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
  2. Η Κοινωνική Καινοτομία, η οποία αποτελεί μία νέα διάσταση στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.
  3. Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (αποτίμηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθώς και εκτίμηση για τις υποβληθείσες προτάσεις και τις νέες προσκλήσεις).
  4. Η προοπτική δημιουργίας συνεργειών μεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε ότι η εκπόνηση και ολοκλήρωση της RIS3 αποτελεί για την Περιφέρεια ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και ουσιαστικά τον μονόδρομο για την επιστροφή της περιοχής μας στην Ανάπτυξη.

Στην συνέχεια, παρουσιάστηκαν από την Προϊσταμένη της ΕΥΔΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτ. Ελλάδας) κα Άλκηστη Σταθοπούλου η Εμπειρία και οι προβληματισμοί από την 1η πρόσκληση RIS3 για έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία στους τομείς της μικροηλεκτρονικής και των προηγμένων υλικών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Συμπερασματικά, η υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στο πλαίσιο της RIS3 θα κρίνουν το «καινοτομικό» όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να αποτελέσει «περιφερειακό πόλο έρευνας και καινοτομίας για νέους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρήσεις αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση αλλά και το πλήθος των καινοτομικών περιουσιακών της στοιχείων που την χαρακτηρίζουν.