1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 26c11d_2 και τίτλο:

«Δράσεις προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16-3-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-6-2020

Στόχος του συγκεκριμένου τύπου δράσης είναι η προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη της με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών, ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των πολιτιστικών μνημείων και των φυσικών πόρων. Περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ όπως, μνημεία, σύνολα και αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικές διαδρομές καθώς και των πόρων του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στις δυνατότητες των ειδικών μορφών τουρισμού (πχ. θεραπευτικός, ιαματικός, γαστρονομικός κλπ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_26e11d_2