ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών υποδομών» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 2.γ.1.2 και τίτλο:

«Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών υποδομών»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 2.000.000€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22-06-2020
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30-09-2020

Στόχο της δράσης αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για τον μετασχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια στον τομέα της προβολής του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι):
α) Γενικός πληθυσμός ΠΔΕ και
β) Επισκέπτες ΠΔΕ

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ