ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

5η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διενεργήθηκε στην Πάτρα στις 5/7/2019 η 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

Παρακάτω ακολουθούν τα συμπεράσματα καθώς και οι σχετικές παρουσιάσεις:

Scroll to Top