ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Scroll to Top