Ένταξη της Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5069056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5069056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

Scroll to Top