Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2022 στην Achaia Clauss (Πετρωτό Πάτρας).

Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι παρουσιάσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

6η ΕπΠα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υλικό Προετοιμασίας Μελών

Παρουσιάσεις 6ης Επιτροπής