Οι ενεργές προκηρύξεις ερευνητικών έργων στα πλαίσια της RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι οι υπερσύνδεσμοι που οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ