ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Έργα Ύδρευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 2.v.1α/1 και τίτλο:

«Έργα Ύδρευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)»

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.530.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01-06-2023
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29-12-2023

Η δράση  αφορά έργα για την αναβάθμιση, την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχους τον έλεγχο των διαρροών, τη διαχείριση των δικτύων και γενικότερα την εξοικονόμηση καθαρού νερού και ενέργειας, ειδικότερα αφορά την ολοκλήρωση έργων ύδρευσης, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027.

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2067